Muzyka

jest potężna na tyle,
na ile pomnaża piękno
w ludziach

O fundacji

Fundacja „Muzyka do Potęgi” to przedsięwzięcie, które zrodziło się z potrzeby propagowania kultury wysokiej w obszarze muzyki. Nazwa i motto Fundacji wskazuje, że muzyka ma wieloraki wpływ na nasze życie.
Od pomnażania piękna, rozwoju wrażliwości na jego przejawy, aż do samorealizacji człowieka, który starając się definiować otaczający go świat, nadaje mu możliwie piękny i możliwie dobry wymiar. Temu służy kultura, temu służy muzyka, temu służy Fundacja „Muzyka do Potęgi”. Misję tę Fundacja stara się osiągać poprzez inicjowanie, organizację i realizację projektów kulturalnych zogniskowanych w przestrzeni wydarzeń głównie o charakterze: artystycznym, naukowym, edukacyjno – dydaktycznym i popularyzatorskim.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zakres działalności:

Aktualności


< | 1 | 2 | 3 | >

2022 03.19:

Koncert z okazji 40-lecia pracy artystycznej S. Kaczorowskiego


2022 02.28 - 2022 05.30:

Fletowe Kreacje Śląska

Odcinek 1:

Odcinek 2: 

Odcinek 3:

Odcinek 4:


2021 11.19:

Zamówienia kompozytorskie 2021

Prawykonanie koncertu na dwa flety i orkiestrę Sławomira Kaczorowskiego w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Koncert (19 listopada 2021):

Proces tworzenia - konsultacje z kompozytorem (maj-lipiec 2021):

Zapowiedź z FB Filharmonii

Podsumowanie z FB Filharmonii


2021 10.28:

Maraton muzyki polskiej


2021 10.17 - 2021 11.28:

2. cykl koncertów "Revertimini ad fontes"

Koncert drugi (17.X.2021):


2021 10.12 - 2021 10.13:

VI Sympozjum Fletowe


2021 10.03 - 2021 11.14:

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Musica Perpetua"

Koncert I - 3 października:


2021 05.31:

Koncert muzyki solowej i kameralnej "Nowe horyzonty"


2021 05.30:

Musica Legata
Koncert muzyki solowej i kameralnej "Nowe Kroki"


2021 04.26 - 2021 04.29:

VI Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów im. Józefa Ciepłuchy


2021 04.09 - 2021 04.10:

Międzynarodowa Konferencja Hybrydowa "Puzon w muzyce polskiej XX i XIX wieku - inspiracje i perspektywy"


2021 04.01:

Międzynarodowy konkurs "Muzyczne Orły"

www.muzyczneorly.pl


2020 11.28:

Wirtualny Festiwal Musica Legata


2020 10.30 - 2020 10.31:

V Sympozjum Fletowe (online)


2020 09.28 - 2020 12.21:

Festiwal "Muzyka Obiecana" - łódzcy artyści i kompozytorzy łodzianom 2020


2020 09.21 - 2020 11.22:

Cykl koncertów "Revertimini ad fontes" - "Powrót do źródeł"


Kontakt

Fundacja "Muzyka do Potęgi"
KRS 0000 781 568
REGON 383 101 201
NIP 728 28 37 355
95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tyrolska 3a
IBAN PL 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
SWIFT/BIC NESBPLPW

Partnerzy

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Narodowe
Centrum
Kultury 
Samorząd
Województwa
Łodzkiego, 2022
Marszałek
Województwa
Łodzkiego, 2023
Narodowy
Instytut
Muzyki
i Tańca
Samorząd
Województwa
Łódzkiego
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Polskie Centrum Informacji Muzycznych
Powszechny
Zakład
Ubezpieczeń
Akademia Muzyczna
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi
Filharmonia Łódzka
im. Artura Rubinsteina
Urząd Miasta Łodzi
Patronat medialny:
Radio Łódź
Gmina Andrespol
Gminny Ośrodek Kultury
w Wiśniowej Górze
Merakel