Muzyka

jest potężna na tyle,
na ile pomnaża piękno
w ludziach

O fundacji

Fundacja „Muzyka do Potęgi” to przedsięwzięcie, które zrodziło się z potrzeby propagowania kultury wysokiej w obszarze muzyki. Nazwa i motto Fundacji wskazuje, że muzyka ma wieloraki wpływ na nasze życie.
Od pomnażania piękna, rozwoju wrażliwości na jego przejawy, aż do samorealizacji człowieka, który starając się definiować otaczający go świat, nadaje mu możliwie piękny i możliwie dobry wymiar. Temu służy kultura, temu służy muzyka, temu służy Fundacja „Muzyka do Potęgi”. Misję tę Fundacja stara się osiągać poprzez inicjowanie, organizację i realizację projektów kulturalnych zogniskowanych w przestrzeni wydarzeń głównie o charakterze: artystycznym, naukowym, edukacyjno – dydaktycznym i popularyzatorskim.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zakres działalności:

Aktualności


| 1 | 2 | 3 | >

2023 07.11 - 2023 09.24:

III Międzynarodowy Konkurs
"Muzyczne Orły"

24.IX - UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA STATUETEK I DYPLOMÓW-WYRÓŻNIEŃ

> Program / harmonogram gali

Nasi Partnerzy:

Laureaci konkursu:

Skład Kapituły:


REGULAMIN
, formularz zgłoszeniowy: DOC / PDF, oświadczenia: DOC / PDF

Sprawy organizacyjne (materiały):


2023 05.20 - 2023 05.21:

Międzynarodowe Sympozjum Saksofonowo-Klarnetowe
NOWE PRYZMATY 2023


2023 05.20 - 2023 05.21:

II Międzynarodowy Konkurs Muzyczny POWER SUNRISE
(trąbka, puzon, waltornia, tuba)

REGULAMIN
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


2023 03.18 - 2023 03.19:

I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny POWER SUNRISE
(flet, obój, klarnet, fagot, saksofon)

> WYNIKI KONKURSU

> HARMONOGRAM
> REGULAMIN
> Załącznik 1
> Załącznik 2
> Załącznik 3


2023 02.14 - 2023 02.15:

musica EXPERT - specjalistyczne seminarium metodyki muzycznej dla nauczycieli i wykładowców

REGULAMIN

Formularz zgłoszeniowy

Wybór zakwaterowania i wyżywienia


2022 11.04 - 2022 11.06:

Międzynarodowy Kongres Instrumentów Dętych
NOWE PRYZMATYformularz zgłoszeniowy


2022 10.30:

II koncert w ramach festiwalu "Musica Perpetua"


2022 10.28:

Bogdan Dowlasz - Koncert na dwa flety i orkiestrę (prawykonanie)


2022 09.25:

II Międzynarodowy Konkurs
"Muzyczne Orły"

Statuetki i dyplomy:

Uroczysta gala wręczenia statuetek i dyplomów (25.IX.2022):

Ogłoszenie i promocja:


2022 09.19:

I Koncert w ramach festiwalu "Musica Perpetua"


2022 09.04:

Drugi koncert w ramach festiwalu "Musica Legata" w dialogu XX i XXI wieku


2022 06.26:

Polish Violin Duo - prawykonanie dzieła Olgi Hans "Cantio a due"


2022 06.19:

Pierwszy koncert w ramach festiwalu "Musica Legata" w dialogu XX i XXI wieku


2022 03.19:

Koncert z okazji 40-lecia pracy artystycznej S. Kaczorowskiego


2022 02.28 - 2022 05.30:

Fletowe Kreacje Śląska

Odcinek 1:

Odcinek 2: 

Odcinek 3:

Odcinek 4:


2021 11.19:

Zamówienia kompozytorskie 2021

Prawykonanie koncertu na dwa flety i orkiestrę Sławomira Kaczorowskiego w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Koncert (19 listopada 2021):

Proces tworzenia - konsultacje z kompozytorem (maj-lipiec 2021):

Zapowiedź z FB Filharmonii

Podsumowanie z FB Filharmonii


Kontakt

Fundacja "Muzyka do Potęgi"
KRS 0000 781 568
REGON 383 101 201
NIP 728 28 37 355
95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tyrolska 3a
IBAN PL 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
SWIFT/BIC NESBPLPW

Partnerzy

Narodowe
Centrum
Kultury 
Samorząd
Województwa
Łodzkiego, 2022
Marszałek
Województwa
Łodzkiego, 2023
Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu
Narodowy
Instytut
Muzyki
i Tańca
Samorząd
Województwa
Łódzkiego
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Polskie Centrum Informacji Muzycznych
Powszechny
Zakład
Ubezpieczeń
Akademia Muzyczna
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi
Filharmonia Łódzka
im. Artura Rubinsteina
Urząd Miasta Łodzi
Radio Łódź
Gmina Andrespol
Gminny Ośrodek Kultury
w Wiśniowej Górze
Merakel